Konkursy z okazji 80-lecia Gminy Wejherowo

Konkursy z okazji 80-lecia Gminy Wejherowo rozwiązane

 

W dniu 11 czerwca 2014 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odbyło się rozwiązanie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Najpiękniejszy zakątek Gminy Wejherowo”, otwartego konkursu literackiego pt. „O złote pióro Wójta Gminy Wejherowo” i konkursu historycznego „Czy znasz Gminę Wejherowo?” Konkursy zorganizowano w ramach trwających obchodów 80-lecia Gminy Wejherowo.

Licznie przybyłych gości, w tym uczestników konkursów oraz Henryka Skwarło – Wójta Gminy Wejherowo; Danutę Cieśmielewską v-ce dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie; Leszka Grabarczyka – dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gowinie; Henryka Miotk – dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim; Bożenę Reszke – nauczycielkę z Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie; Violettę Wiśniewską – nauczycielkę z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie; Mirosława Słowy – nauczycielkę z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gowinie; Stanisława Janke – poetę, tłumacza; Macieja Tamkuna – poetę, malarza; Olgę Niemc – redaktor naczelną „Naszej Gminy. Miesięcznika Samorządowego Gminy Wejherowo” przywitała Janina Borchmann – dyrektor biblioteki w Bolszewie.
Następnie wójt Henryk Skwarło podziękował wszystkim uczestnikom konkursów, a następnie zaprosił gości do udziału w obchodach „Dni Gminy Wejherowo”, które zaplanowane są na 14 i 15 czerwca. Jedną z wielu atrakcji będzie wspólne zdjęcie mieszkańców gminy, które będzie zdobić przyszłoroczną edycję kalendarza gminnego.
Po tym krótkim wprowadzeniu, nadszedł czas na rozwiązanie pierwszego konkursu, a mianowicie Gminnego Konkursu Plastycznego „Najpiękniejszy zakątek Gminy Wejherowo” zorganizowanego w dwóch kategoriach dla uczniów ze szkół podstawowych kl. IV-VI i dla uczniów gimnazjum. Protokół odczytał przewodniczący komisji konkursowej Maciej Tamkun, podkreślając, iż „do konkursu nadesłano 38 prac, 38 autorów: w kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych 25 prac, a w kategorii dla uczniów gimnazjum 13 prac. Natomiast dwie prace dwóch autorów w kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych nie podlegały ocenie ze względu na niezgodność z tematem. Oceny dokonała komisja w składzie: Maciej Tamkun – przewodniczący oraz członkowie: Janina Borchmann i Dorota Wicka – pracownicy biblioteki oraz Piotr Syrocki – Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Dodatkowym zadaniem dla uczestników konkursu było wymyślenie hasła reklamującego Gminę Wejherowo, odnoszącego się do namalowanego zakątka gminy. Ze względu na wysoki poziom artystyczny prac komisja miała problem z wyłonieniem zwycięzców. W kategorii dla uczniów szkół podstawowych: I miejsce zajęła Wiktoria Semerling z SSP w Nowym Dworze Wejherowskim, która swoją pracę opatrzyła hasłem: „W Gminie Wejherowo zawsze jest bajkowo”; II m. Roksana Patelczyk z SSP w Gowinie, która gminę zareklamowała hasłem „Wietrzyk wieje, słonko świeci więc do parku idą dzieci”; a III m. Jonasz Bianga z SSP w Gościcinie, reklamujący gminę hasłem „Jeziora, łąki, pola, lasy, rzeka Reda zaprasza na wczasy”. Wyróżnienie otrzymał Miłosz Jurkowski reprezentujący SSP w Gowinie, który ułożył hasło o następującej treści: „Las, jeziora i zwierzęta: wszak Bieszkowic to zachęta!” Natomiast w kategorii dla uczniów gimnazjum:
I miejsce zajęła Marta Laga, która ułożyła hasło „W Gminie Wejherowo Piaśnicę mamy, nigdy o niej nie zapominamy”; II m. Kornelia Ogórkiewicz, która reklamuje gminę hasłem: „W Dworku Drzewiarza w Gminie, życie wszystkim miło płynie”; III m. Barbara Gorlikowska, która wymyśliła hasło: „W Dworku Drzewiarza tworzone są dzieła pod okiem rzeźbiarza”. Wyróżnienie otrzymała Agata Kozłowska, która swoją pracę opatrzyła hasłem „Parafia w Gościcinie z tego kaszubskiego dziedzictwa słynie”. Gimnazjaliści reprezentowali SG w Bolszewie. Zwycięzcy i laureaci konkursu otrzymali z rąk wójta Henryka Skwarło pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Następnie rozwiązano otwarty konkurs literacki „O złote pióro Wójta Gminy Wejherowo”, który zorganizowano w pięciu kategoriach wiekowych dla: uczniów ze szkół podstawowych: klasy I-IV, uczniów ze szkół podstawowych: klasy V-VI, uczniów ze szkół gimnazjalnych, uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Do konkursu wpłynęły 93 prace 39 autorów, przy czym ocenie nie podlegało siedem prac trzech autorów ze względu na niezgodność z tematyką. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej odczytał jej przewodniczący Stanisław Janke podkreślając, iż „komisja w składzie Stanisław Janke – przewodniczący oraz członkowie Janina Borchmann i Olga Niemc dokonali oceny zakwalifikowanych do konkursu prac. W kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych klasy I-IV wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Schulz i Maciej Mitrowski. Decyzją komisji laureatkami konkursu w kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych klasy V-VI zostały Antonina Szachowska za wiersz pt. „Piaśnickie cierpienia” i Agata Duszyńska za opowiadanie pt. „Wycieczka po gminie”. Wyróżnienia otrzymały Anna Myszke, Natalia Mutke i Marta Roksz.
Laureatem konkursu w kategorii dla uczniów ze szkół gimnazjalnych za opowiadanie pt. „Francuz” został Michał Wojdylak. Wyróżnienie przyznano Angelice Górskiej i Katarzynie Lejkowskiej. W kategorii dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienie otrzymała Paula Wiśniewska.
Laureatami w kategorii dla dorosłych zostali: Janina Januszewska za wiersz pt. „Wczoraj
i dziś” i Maciej Tamkun za opowiadanie „REQUIEM W LEŚNEJ KATEDRZE”. Wyróżnienia otrzymali Alicja Orszulak, Marek Chrabowski i Lucyna Kurpiewska. Ponadto komisja postanowiła, iż wiersze laureatek konkursu zostaną opublikowana na łamach „Naszej Gminy. Miesięcznika Samorządowego Gminy Wejherowo”.
Pięcioro laureatów konkursu otrzymało z rąk wójta Henryka Skwarło okolicznościowe statuetki w postaci złotego pióra zanurzonego w kałamarzu, złote pióra i nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Osoby wyróżnione otrzymały również nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.
Na zakończenie rozstrzygnięto konkurs historyczny dla gimnazjalistów pt. „Czy znasz Gminę Wejherowo?” Protokół z posiedzenia komisji oceniającej uczestników konkursu odczytała Janina Borchmann – przewodnicząca komisji podkreślając, iż „z testem zmagało się 49 uczestników reprezentujących SG w Bolszewie, a do wyłonienia zwycięzców potrzebna była dogrywka. Po sprawdzeniu testów komisja w składzie Janina Borchmann – przewodnicząca oraz członkowie Dorota Wicka i Bartłomiej Wiszowaty, I miejsce przyznali Marcelinie Strągowskiej. II miejsce ex aequo zajęli Magdalena Miotke i Mateusz Duszyński. III miejsce przyznano Julii Wendt. Komisja konkursowa przyznała również IV miejsce ex aequo Darii Hebel i Małgorzacie Szerli. Laureaci testu otrzymali z rąk wójta H. Skwarło pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe.
Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, zadbano o to, by również wręczyć upominki w postaci książek i podziękowań opiekunom konkursów i dyrektorom szkół.
W trzech konkursach uczestniczyły łącznie 162 osoby, a sponsorami nagród byli Gmina Wejherowo. Zachwyt wśród gości wzbudziły wystawy: pokonkursowa pt. „Najpiękniejszy zakątek Gminy Wejherowo” i fotograficzna Bogumiły i Stanisława Składanowskich pt. „Magiczny Gdańsk II”.

 

Oprac.: J.B. i B.W.

IMG_4546 IMG_4549 IMG_4552 IMG_4556 IMG_4561 IMG_4564 IMG_4565 IMG_4566 IMG_4567 IMG_4570 IMG_4571 IMG_4574 IMG_4576 IMG_4579 IMG_4586 IMG_4592 IMG_4596 IMG_4600 IMG_4604 IMG_4606 IMG_4608 IMG_4610 IMG_4615 IMG_4617 IMG_4618 IMG_4622 IMG_4632 IMG_4634 IMG_4640 IMG_4645 IMG_4650 IMG_4653 IMG_4655 IMG_4659 IMG_4661 IMG_4662 IMG_4663         IMG_4665          IMG_4670

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>