„Méster Bëlnégò Czëtaniô” 2014

Konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô”
etap finałowy 

W dniu 7 czerwca 2014 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie został rozstrzygnięty I Regionalny Konkurs Czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô”/II Powiatowo-Gminny Konkurs Czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô”.
Uczestników konkursu, ich opiekunów, członków Komisji Konkursowej w osobach: Wandy Lew-Kiedrowskiej – Prezes Stowarzyszenia nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë”, Anny Dunst – Dyrektor Wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Adama Hebel – Współpracownika TTM, poetę i działacza kaszubskiego; ks. Kanonika Stanisława Bacha – Prezesa gościcińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przywitała Janina Borchmann – dyrektor biblioteki podkreślając, iż „przy organizacji konkursu organizatorowi przyświecały następujące cele: popularyzacja literatury i kultury kaszubskiej w języku kaszubskim, rozbudzenie pasji czytania w języku kaszubskim, podnoszenie rangi języka kaszubskiego, doskonalenie kultury żywego słowa, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem kaszubskim, doskonalenie sztuki interpretacji tekstu, zacieśnienie współpracy między szkołami, domami kultury i oddziałami ZK-P”.
W finale uczestniczyło łącznie 11 uczestników, w kategoriach: dla uczniów ze szkół podstawowych – klasy IV-VI – 3; dla uczniów ze szkół gimnazjalnych – klasy I-III – 3; dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych – 3 oraz dla dorosłych 2. W celu sprawnego przeprowadzenia eliminacji Organizator konkursu – J. Borchmann przygotowała dla każdej kategorii wiekowej zestawy tekstów, które każdy z uczestników zaprezentował przed komisją konkursową.
Najmłodsi uczestnicy konkursu zmagali się z wybranymi wierszami Juliana Tuwima opublikowanymi w tomiku Nôsnôżniészé wiérztë dlô dzecy. Natomiast gimnazjaliści mieli za zadanie zinterpretować fragmenty legend Janusza Mamelskiego ze zbioru Legendy kaszubskie/Kaszëbsczé legeńdë. Uczestnicy z kategorii przeznaczonej dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie przedstawić wybrane fragmenty epopei Adama Mickiewicza Pón Tadeùsz z ksiąg Domôctwò, Zómk i fragmenty części III powieści Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa. Kaszëbsczé zwiercadło. Wyzwaniem dla osób dorosłych była interpretacja etiud Tomasza Fopke opublikowanych w zbiorze W jãzëk zgëldzony lëteracczé etiudë oraz fragmentów części III powieści Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa. Kaszëbsczé zwiercadło.
W kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych tytuł MÔŁI MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ przyznano Monice Barzowskiej ze Szkoły Podstawowej w Częstkowie. II miejsce zajęła Marta Kujach ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie, a III Nikodem Cybula ze Szkoły Podstawowej w Klukowej Hucie.
W kategorii dla uczniów ze szkół gimnazjalnych tytuł STRZÉDNY MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ przyznano Natalii Peplińskiej z Gimnazjum w Węglikowicach. II miejsce zajęła Marta Lidzbarska z Gimnazjum w Szemudzie, a III Magdalena Cichosz z Gimnazjum w Gowidlinie.
Natomiast w kategorii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych tytuł MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ przyznano Annie Bonk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Wejherowie. II miejsce zajęła Weronika Okoniewska z I Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie, reprezentantka powiatu kościerskiego, a III Kinga Pek również z I Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie, reprezentantka powiatu kartuskiego.
W kategorii dla dorosłych tytuł WIÔLDŻI MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ przyznano Arturowi Zagozdon ze Stężycy. II miejsce zajęła Henryka Albecka z Gościcina. Nagrodę specjalną w postaci udziału w nagraniu płyty Akademii Bajki Kaszubskiej, ufundowaną przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, otrzymała Marta Lidzbarska z Gimnazjum w Szemudzie.
Nagrody zwycięzcom i laureatom konkursu w postaci sprzętu elektronicznego: odtwarzaczy MP3, słuchawek, pamięci USB dysku twardego zewnętrznego oraz książek wręczali Piotr Syrocki – Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Wejherowskiego, Wanda Lew-Kiedrowska, Anna Dunst, Janina Borchmann i Adam Hebel. Ponadto mistrzowie słowa kaszubskiego w każdej kategorii wiekowej otrzymali pamiątkowe statuetki. Nagrody ufundowało Starostwo Wejherowskie i Gmina Wejherowo.
Podziękowania oraz najnowsze wydanie felietonów Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô z rąk Janiny Borchmann otrzymali opiekunowie uczestników konkursu. Natomiast członkowie komisji konkursowej zostali obdarowani książkami: Światy Możliwe Jana Drzeżdżona pod red. Daniela Kalinowskiego/Pamięci Jana Drzeżdżona pod red. Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego oraz najnowszym wydaniem felietonów A. Labudy Gùczów Mack gôdô.
W podsumowaniu, przewodnicząca komisji konkursowej Wanda Lew-Kiedrowska dziękując wszystkim za udział w konkursie podkreśliła, iż „poziom konkursu był wysoki, a o przyznaniu tytułów mistrzów w poszczególnych kategoriach wiekowych decydowały niuanse”. W odpowiedzi na sugestie płynące ze strony komisji konkursowej wystosowano pismo skierowane do Kuratorium Oświaty w Gdańsku o wpisanie konkursu do kalendarza roku szkolnego.
Po zakończeniu zmagań konkursowych podziwiano jedyną w swoim rodzaju wystawę fotograficzną Bogumiły i Stanisława Składanowskich „Magiczny Gdańsk II”.
Janina Borchmann
IMG_4408 IMG_4412 IMG_4413 IMG_4414 IMG_4415 IMG_4418 IMG_4419 IMG_4421 IMG_4422 IMG_4424 IMG_4426 IMG_4428 IMG_4429 IMG_4430 IMG_4431 IMG_4436 IMG_4439 IMG_4444 IMG_4446 IMG_4450 IMG_4453 IMG_4455 IMG_4459 IMG_4464 IMG_4470 IMG_4473 IMG_4475 IMG_4477 IMG_4480 IMG_4482 IMG_4488 IMG_4491 IMG_4492 IMG_4494 IMG_4499

_________________________________________________________________________

Konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô”
na szczeblu powiatowym rozstrzygnięty

W dniu 12 maja 2014 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odbył się III etap I Regionalny Konkurs Czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô”/II Powiatowo-Gminny Konkurs Czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô” na szczeblu powiatowym.
Uczestników konkursu, ich opiekunów, członków Komisji Konkursowej w osobach: Romana Drzeżdżona – przewodniczącego, reprezentującego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Dariusza Majkowskiego – redaktora naczelnego „Pomeranii”; Piotra Lessnau – redaktora Twojej Telewizji Morskiej, a także koordynatorów konkursu Sławomira Klasa i Bogusława Brezę prezesów oddziałów ZK-P w Luzinie i Redzie przywitała Janina Borchmann – dyrektor biblioteki podkreślając, iż „przy organizacji konkursu organizatorowi przyświecały następujące cele: popularyzacja literatury i kultury kaszubskiej w języku kaszubskim, rozbudzenie pasji czytania w języku kaszubskim, podnoszenie rangi języka kaszubskiego, doskonalenie kultury żywego słowa, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem kaszubskim, doskonalenie sztuki interpretacji tekstu, zacieśnienie współpracy między szkołami, domami kultury i oddziałami ZK-P. Zgodnie z treścią regulaminu do kolejnego etapu konkursu – finału z każdej kategorii wiekowej zakwalifikują się ci uczestnicy konkursu, którym Komisja Konkursowa przyzna I miejsce”.
Do III etapu Konkursu wpłynęły łącznie 32 zgłoszenia. W kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych – klasy IV-VI – 14; dla uczniów ze szkół gimnazjalnych – klasy I-III – 12; dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych – 2 oraz dla dorosłych – 4. W celu sprawnego przeprowadzenia eliminacji Organizator konkursu – J. Borchmann przygotowała dla każdej kategorii wiekowej zestawy tekstów, które każdy z uczestników zaprezentował przed komisją konkursową.
Najmłodsi uczestnicy konkursu zmagali się z wybranymi wierszami Juliana Tuwima opublikowanymi w tomiku Nôsnôżniészé wiérztë dlô dzecy. Natomiast gimnazjaliści mieli za zadanie zinterpretować fragmenty legend Janusza Mamelskiego ze zbioru Legendy kaszubskie/Kaszëbsczé legeńdë. Uczestnicy z kategorii przeznaczonej dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie przedstawić wybrane fragmenty epopei Adama Mickiewicza Pón Tadeùsz z ksiąg Domôctwò, Zómk. Wyzwaniem dla osób dorosłych była interpretacja etiud Tomasza Fopke opublikowanych w zbiorze W jãzëk zgëldzony lëteracczé etiudë.
W kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych I miejsce zajęła Monika Barzowska reprezentująca Szkołę Podstawową w Częstkowie. Ponadto Komisja konkursowa przyznała: II miejsce Adrianie Block ze Szkoły Podstawowej w Linii, III miejsce Leokadii Zwara ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi i wyróżnienie Annie Myszke z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie. Do wyłonienia I miejsca w kategorii dla uczniów ze szkół gimnazjalnych potrzebna była dogrywka, w której uczestniczyły Marta Lidzbarska reprezentująca Gimnazjum w Szemudzie i Natalia Grzenkowicz reprezentująca Gimnazjum Publiczne w Luzinie. Po długiej naradzie członkowie Komisji I miejsce przyznali Marcie Lidzbarskiej, a II Natalii Grzenkowicz. Ponadto Komisja postanowiła przyznać: III miejsce Alicji Wilczyńskiej z Zespołu Szkół w Łęczycach i wyróżnienie Paulinie Sarnowskiej z Gimnazjum nr 2 z Linii.
W kategorii dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Anna Bonk, a II Angelika Grubba. Uczestniczki konkursu w tej kategorii reprezentowały Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie. W kategorii dla dorosłych I miejsce zajęła Henryka Albecka reprezentująca Gminę Wejherowo. W tej kategorii Komisja postanowiła przyznać II miejsce Brunonowi Płotka z Gminy Wejherowo; III miejsce Gabrieli Kitowskiej reprezentującej miasto Wejherowo i wyróżnienie Andrzejowi Krauze reprezentującemu Redę.
Laureatom Konkursu wręczono nagrody ufundowane przez bibliotekę w Bolszewie oraz Gminę Wejherowo. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Podziękowania z rąk Janiny Borchmann otrzymali opiekunowie uczestników konkursu oraz koordynatorzy konkursu w powiecie wejherowskim. Natomiast członkowie komisji konkursowej zostali obdarowani najnowszym wydaniem felietonów Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô.
W podsumowaniu, przewodniczący komisji Roman Drzeżdżon dziękując wszystkim za udział podkreślił, iż „poziom konkursu był wysoki, a o przyznaniu I miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych decydowały niuanse, o czym świadczy dogrywka w kategorii dla uczniów ze szkół gimnazjalnych”.
Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, iż Janina Borchmann zachęciła gości do udziału w konkursach organizowanych przez bibliotekę w Bolszewie w ramach obchodów 80-lecia Gminy Wejherowo, tj. IX Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny i Otwartym konkursie literackim „O złote pióro wójta Gminy Wejherowo”.
Oprac. J.B.
IMG_3753 IMG_3759 IMG_3763 IMG_3765 IMG_3771 IMG_3772 IMG_3775 IMG_3779 IMG_3780 IMG_3785 IMG_3786 IMG_3790 IMG_3794 IMG_3797 IMG_3799 IMG_3801 IMG_3807 IMG_3809 IMG_3811 IMG_3813 IMG_3818 IMG_3820 IMG_3822 IMG_3826 IMG_3830 IMG_3835 IMG_3839 IMG_3844 IMG_3848 IMG_3850 IMG_3855 IMG_3856 IMG_3863 IMG_3867

_________________________________________________________________________

Konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô”
na szczeblu gminnym w Gminie Wejherowo rozstrzygnięty

W dniu 8 kwietnia 2014 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odbył się II etap I Regionalny Konkurs Czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô”/II Powiatowo-Gminny Konkurs Czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô” – eliminacje na szczeblu gminnym. Zgodnie z treścią regulaminu na każdym etapie konkursu organizowany jest on w czterech kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych – kl. IV-VI, dla uczniów ze szkół gimnazjalnych – kl. I-III, dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i dla dorosłych. Koordynatorem Konkursu w Gminie Wejherowo był ks. kanonik Stanisław Bach – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Gościcinie.
Koordynator konkursu powołał komisję oceniającą uczestników w następującym składzie: Bogusława Labudda – pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – przewodnicząca, Maria Treder – nauczycielka języka polskiego w Samorządowym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie – członek i Piotr Ciskowski – redaktor Radia Kaszëbë. Oceniając uczestników konkursu komisja brała pod uwagę: czystość i poprawność wymowy, prawidłowe akcentowanie w obrębie wyrazów i większych części składniowych, melodię wymowy, swobodę wypowiedzi i naturalność posługiwania się językiem.
Uczestnicy konkursu w kategorii dla szkół podstawowych zmagali się z wierszami Juliana Tuwima ze zbioru „Nôsnôżniészé wiérztë dlô dzecy”, gimnazjaliści z legendami Janusza Mamelskiego opublikowanymi w książce „Legendy kaszubskie/Kaszëbsczé legeńdë”, a dorośli z wybranymi etiudami Tomasza Fopke ze zbioru „W jãzëk zgëldzony lëteracczé etiudë”. Na tym etapie konkursu niebyło uczestników w kategorii dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu przystąpiło 15 uczestników.
Zgodnie z treścią protokołu w kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych do kolejnego etapu konkursu na szczeblu powiatowym zakwalifikowały się Anna Myszke – I miejsce i Aleksandra Marchewicz – II miejsce, które reprezentowały Samorządową Szkołę Podstawową w Bolszewie. Do konkursu uczennice przygotowywał Marek Czoska nauczyciel SSP w Bolszewie. Komisja przyznała Mikołajowi Garstce z SSP w Górze – III miejsce. W kategorii dla uczniów ze szkół gimnazjalnych do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowali się Szymon Stolc – I miejsce i Angelika Kąkol – II miejsce, reprezentujący Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie. Uczniów do konkursu przygotowała Henryka Albecka nauczycielka SG w Bolszewie. Komisja przyznała Jagodzie Mrósk III miejsce. W kategorii dla dorosłych do konkursu na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się Henryka Albecka – I miejsce i Brunon Płotka – II miejsce. Komisja przyznała Markowi Czosce III miejsce.
W podsumowaniu konkursu przewodnicząca komisji Bogusława Labudda, dziękując wszystkim uczestnikom za udział podkreśliła, że napawa ją optymizmem fakt, iż w szranki konkursowe stanęli nie tylko dorośli, ale także uczniowie, którzy chcą i mają możliwość nauki języka kaszubskiego. Specjalne gratulacje złożyła na ręce Henryki Albeckiej za interpretację tekstu Tomasza Fopke „Ecce Homo”. Natomiast ks. Stanisław Bach podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie stwierdzając, iż wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu popularyzację języka kaszubskiego, zachowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub zasługują na szczególną pochwałę. W te działania wpisuje się nie tylko dzisiejszy konkurs, ale również orgaznizowany przez gościciński oddział ZK-P Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej.
Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe wręczali Bogusława Labudda, Maria Treder, Piotr Ciskowski, ks. Stanisław Bach i Janina Borchmann – dyrektor biblioteki w Bolszewie. Specjalne podziękowania i upominki książkowe na ręce komisji konkursowej złożyła Janina Borchmann.
Oprac. Janina Borchmann
IMG_3357 IMG_3358 IMG_3362 IMG_3363 IMG_3365 IMG_3366 IMG_3367 IMG_3368 IMG_3369 IMG_3370 IMG_3371 IMG_3374 IMG_3375 IMG_3376 IMG_3377 IMG_3379 IMG_3380 IMG_3381 IMG_3384 IMG_3385 IMG_3387 IMG_3388 IMG_3390 IMG_3392 IMG_3393 IMG_3394 IMG_3399 IMG_3401 IMG_3403 IMG_3404 IMG_3406 IMG_3407 IMG_3409 IMG_3414 IMG_3417

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>